بله . تتر رمز ارز دیگری به نام تتر گلد دارد که طلا به عنوان پشتوانه ی آن معرفی شده است . قیمت این ارز با تغییرات قیمت طلا بالا و پایین می شود . این ارز دیجیتال هنوز با استقبال چشم گیری مواجه نشده است...