مهم ترین عاملی که در قیمت ورق رنگی تاثیر گذار است وزن شان می باشد.هر چه وزن این ورق ها بیشتر باشد در نتیجه میزان هزینه ی شما در پروژه مورد نظرتان نیز بیشتر خواهد شد.نکته ای که لازم است بدانید گاهی امکان رنگ آمیزی ورق های رنگی بصورت دستی مقدور نیست چرا که زمانی که حجم این ورق ها افزایش پیدا می کند و بصورت انبوه می شود از روش مکانیکی جهت رنگ آمیزی این ورق ها استفاده می کنند که معمولا بصورت پیوسته بر روی کلاف ها و یا بروی شیت های برش خورده بصورت جدا جدا این عمل انجام می شود.