سقف ساختمان را از بارندگی و تغییرات دما محافظت می کند، بر سبک و طراحی ساختمان تأثیر می گذارد و ایده صاحبان آن را شکل می دهد. سقف ساندویچ پانل روز به روز در بین توسعه دهندگان و مهندسان ساخت و ساز محبوب می شود. پانل ساندویچی سقفی از جمله مصالحی است که تمام معیارهای کیفیت و زیبایی را در انواع سازه ها برآورده می کند. این محصول ویژگی های خاص خود را دارد، جوانب مثبت و منفی و نحوه نصب و اجرای آن را از طریق آشنایی با قوانین کار، می توانید به راحتی سقفی کاربردی و زیبا جمع کنید.