برای پاسخ به این سوال باید بگوییم که در ساخت ساندویچ پنل از انواع متفاوتی از مواد اولیه، منجمله انواع ورق های فلزی، عایق و چسب ها استفاده می شود که هر کدام از آنها در قیمت نهایی آن تاثیرگذار هستند. تعیین قیمت نهایی علاوه بر موارد بالا به قیمت انواع فلزات، شرایط بازار و میزان تقاضا نیز بستگی دارد. لذا تعیین قیمت ساندویچ پانل بدون در نظر گرفتن موارد فوق برای تولید کننده، به صرفه نبوده و می تواند ضر و زیان مالی فراوانی برای وی ایجاد نماید.