دکتر پیمان زندیجراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

– انجام اعمال جراحی مغز و جمجمه (جراح مغز و اعصاب و جراح ستون فقرات در سنندج)
– انجام اعمال جراحی ستون فقرات ،گردن ،پشت ،کمر
– انجام اعمال جراحی با لیزر و گرما درمانی درموارد مناسب بصورت کلینیکی و بیمارستانی
– انجام تزریقات موضعی موثر برای سردردهای مقاوم ، دردهای ستون فقرات و اعصاب دست و پا
– ویزیت و درمان و پیگیری بیماران مبتلا به مشکلات مغز و اعصاب در کلینیک و درمانگاه
– انجام اعمال جراحی بیماریهای مغز و اعصاب اطفال


dr-peymanzandi.irبیشتر بخوانید: دکتر پیمان زندی جراح مغز و اعصاب در سنندج