بله . تتر رمز ارز دیگری به نام تتر گلد دارد که طلا به عنوان پشتوانه ی آن معرفی شده است . قیمت این ارز با تغییرات قیمت طلا بالا و پایین می شود . این ارز دیجیتال هنوز با استقبال چشم گیری مواجه نشده است ممکن است با گذشت زمان و اعتماد کردن افراد بیش تری به این ارز دیجیتال بتواند پیشرفت خوبی را تجربه کند .برای خرید تتر با بهترین قیمت می توانید به صرافی معتبر بیت مراجعه بفرمایید.