ثبت سفارش کتاب های درسی دانش آموزان سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مطابق سال های گذشته در سامانه www .irtextbook. com و یا www.irtextbook.ir انجام خواهد شد.
مطابق شیوه نامه سفارش و توزیع کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ که از طرف سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش به ادارات کل آموزش و پرورش استان های سراسر کشور ابلاغ شده، در راستای توسعه دولت الکترونیک و به منظور تسهیل دانش آموزان به کتاب های درسی، نظارت نظام مند بر فرایند توزیع مواد آموزشی، ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دور های تحصیلی آموزش ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و کتاب های درسی تکمیلی دوره اول متوسطه ویژه دانش آموزان استعدادهای درخشان و همچنین کتاب های درسی دانش اموزان استثنایی از طریق سامانه www.irtextbook .ir یا www.irtextbook .com و برابر جدول تقویم زمانی زیر انجام و پیرو آن کتاب های درسی، بر اساس سفارشات مثبوت در سامانه، توزیع می شود.
ثبت سفارش کتاب های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ بر فرض قبولی دانش آموز در سال تحصیلی جاری انجام شده و در صورت عدم موفقیت دانش آموز در پایه فعلی در زمان اصلاح سفارش امکان تغییر پایه وجود خواهد داشت.
تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی در سامانه irtextbook.ir

تقویم زمانی سفارش کتاب های درسی برای سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲
عنوان فعالیت دوره تحصیلی شروع پایان
ثبت سفارش گروهی و انفرادی آمادگی تکمیلی (پیش دبستانی استثنایی)
پایه دوم تا ششم دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)
پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه
پایه هشتم و نهم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای استثنایی
پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش)
پایه یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی
۱۴۰۱/۱/۲۸ ۱۴۰۱/۳/۲۱
آمادگی مقدماتی (پیش دبستانی استثنایی)
پایه اول دوره ابتدایی (عادی و استثنایی)
۱۴۰۱/۴/۵ ۱۴۰۱/۶/۱۱
پایه هفتم دوره اول متوسطه
پایه هفتم دوره اول متوسطه پیش حرفه ای استثننایی
پایه دهم دوره دوم متوسطه
پایه دهم دوره دوم متوسطه حرفه ای استثنایی
۱۴۰۱/۴/۵ ۱۴۰۱/۶/۱۱
اصلاح سفارش تمامی دوره های تحصیلی ۱۴۰۱/۴/۱۲ ۱۴۰۱/۶/۳۱
توزیع استان به منطقه تمامی دوره های تحصیلی ۱۴۰۱/۲/۱ ۱۴۰۱/۶/۳۱
توزیع منطقه به مدرسه تمامی دوره های تحصیلی ۱۴۰۱/۶/۱۰ ۱۴۰۱/۶/۳۱
توزیع مدرسه به دانش آموز تمامی دوره های تحصیلی ۱۴۰۱/۶/۱۴ ۱۴۰۱/۷/۱
منبع: سایت همگام