اصول و روش های سیم کشی

_ سیم های مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژهای متفاوت باید از لوله های جداگانه عبور کند.

️۲_ سیم ها باید در برابر گرم شدن زیاد با وسایل خودکاری که بستگی به مقدار جریان و درجه حرارت دارد محافظت گردد.

️۳_هادی های مربوط به یک مدار ( فاز یا فازها ، هادی خنثی و هادی حفاظتی ) باید کلا در داخل یک لوله یا مجرا یا کانال سیم کشی ( ترانکینگ ) کشیده شود.

️۴_سیم نول هر مدار فیوز باید به طور مجزا تعبیه شود و استفاده از یک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود.

️۵_به کار بردن سیم اتصال زمین ( هادی حفاظتی ) به جای سیم نول مجاز نمی باشد ، سیم نول ( خنثی ) باید به طور جداگانه کشیده شود.

️۶_تمامی سیم های درون لوله ها اعم از سیم خنثی ( سیم صفر ) و یا سیم محافظ ( مخصوص اتصال بدنه به زمین ) باید دارای پوشش باشد.

️۷_لوله های فلزی و پوشش های فلزی سیم های عایقدار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد.

️۸_تمامی مدارها باید در داخل مجاری ساختمانی ( کانال ها ، رایزرها و غیره ) ، کانال های ویژه سیم کشی ( مانند ترانکینگ و نظایر آن ) یا لوله ها یا نگهدارهای مخصوص مانند سینی کابل یا نردبان کابل و غیره به گونه ای نصب یا هدایت شود که بازدید ، خارج کردن و نصب مجدد آن در داخل مجاری ، لوله ها و دیگر محل های ذکر شده بدون ایجاد خرابی و کندوکاو ، امکان پذیر باشد.

️۹_استفاده از مسیر (شفت) آسانسور به عنوان کانال بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است ، مگر این که کانال عبور این گونه مدارها با دیواری که حداقل ضخامت آن برابر با عرض یک آجر (۱۰ سانتیمتر ) یا معادل آن از بتن باشد ، از مسیر آسانسور مجزا شده باشد. در هر حال استفاده از این دیوار به عنوان دیوار حامل کابل ها ممنوع است.

️۱۰_سیم کشی باید به گونه ای علامتگذاری شود که شناسایی هادیها برای بازرسی ، آزمایش و تعمیرات بعدی به سهولت امکان پذیر باشد.

۱۱_پوشش سیم ها برای مصارف مختلف باید به رنگ های متفاوت باشد ، لیکن برای یک نوع مصرف همچون سیم کشی سیستم تلفن و مانند آن ، رنگ پوشش سیم در تمام ساختمان باید یکسان انتخاب شود به گونه ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام پذیرد.

۱۲_رنگ سیم ها باید بر حسب فاز تغذیه کننده تغییر کرده و بر طبق فهرست زیر باشد :
فاز اول = قرمز
فاز دوم = زرد
فاز سوم = سیاه
نول = آبی کمرنگ
برگشت = ترجیحا رنگ فاز مربوطه با خط سفید و در صورت عدم امکان خاکستری
زمین = رنگ دوگانه سبز/زرد

۱۳_در اطراف هود آشپزخانه و محیطهایی که درجه حرارت محیط از ۵۵ درجه سانتیگراد تجاوز می کند باید از سیم های نسوز در برابر حرارت که در داخل لوله های فولادی معمولی یا نرم قرار خواهد گرفت ، استفاده شود.

۱۴_سیم ها نباید به داخل چراغ ها ، لوازم یا دستگاه هایی وارد شود که به علت انتقال حرارت در شرایط عادی کار ممکن است سبب تجاوز دمای هادی ها از مقادیر منظور شده در محاسبه جریان و سطح مقطع گردد.

۱۵_سیم ها و کابل ها نباید از ابتدا در داخل لوله های برق قرار داده شود بلکه باید پس نصب لوله ها و اتمام نازک کاری در موقع مناسب نسبت به قرار دادن آن در داخل لوله ها اقدام شود.

۱۶_هنگام نصب یا کشیدن سیم ها به داخل لوله ها بهتر است تنش و کشش بر هادی ها وارد شود و نه بر پوشش آن.

۱۷_تمامی سیم هایی که در داخل لوله های برق قرار می گیرند باید یک تکه و بدون زدگی باشند.

۱۸_اتصال سیم ها به یکدیگر باید در داخل جعبه های تقسیم انجام شود و موکدا به وسیله ترمینال صورت پذیرد.

۱۹_سر سیم های افشان باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال با لحیمکاری یکپارچه شود. در صورتی که عمل لحیمکاری مشکل باشد باید از کابلشو های لوله ای پرسی مخصوص زیر ترمینال استفاده شود.

۲۰_پوشش سر سیم ها (به ویژه سیم های افشان) باید با استفاده از ابزار مخصوص (سیم لخت کن) برداشته شود و توجه گردد که به رشته ها یا هادی ها آسیبی وارد نشود.

۲۱_در هر نقطه خروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل باید ۱۵ سانتیمتر از سیم برای ایجاد اتصالات و وصل وسایل و دستگاههای مربوطه در نظر گرفته شود مگر آن که سیم بدون اتصال از آن نقطه یا قسمت عبور داده شود.

۲۲_اتصال سیم ها به شینه های تابلو ، ماشین ها و مصرف کننده های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز است.

۲۳_هر رشته سیم نول باید مستقلا به شینه نول تابلو متصل شود و اتصال دو یا چند سیم نول به هم بسته به تابلو مجاز نخواهد بود.

۲۴_تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریزها برای اتصال به بدنه های هادی چراغ ها یا کُنتاکت حفاظتی پریزها ( برحسب مورد ) باید شامل هادی حفاظتی باشد.

۲۵- سیم های مورد استفاده در سیستم سیم کشی باید برای مقاطع پایین تا ۱۰ میلیمتر مربع از نوع تک مفتولی و برای مقاطع بالاتر از نوع چند مفتولی ، با عایقبندی پی وی سی انتخاب شود. کاربرد سیم های افشان فقط در مواردی که انجام برخی قسمت های سیم کشی به طور استثنایی مشکل باشد ، مجاز است.

۲۶- سیم های لخت که به سیستم زمین متصل نیست باید فقط روی مقره کشیده شود و از دیوارها و قسمت های فلزی و ساختمان ها فاصله کافی داشته باشد.

۲۷- سیستم های سیم کشی روکار یا توکار که در محیط های تر و مرطوب مورد استفاده قرار می گیرد باید با استفاده از لوله های فولادی مقاوم در برابر زنگ زدگی و خوردگی ، یا پلاستیکی سخت ، کابل های غلاف پلاستیکی یا سربی و یا عایق معدنی انجام شود.

۲۸- لوازم سیم کشی که در محیط های تَر و مرطوب به کار می رود باید مجهز به اتصالات متناسب با نوع سیم کشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله ها و سایر تجهیزات مانند جعبه ها ، کلیدها ، پریزها ، چراغ ها
و سایر مصرف کننده ها جلوگیری شود. تمام لوازم مورد استفاده در این گونه محیط ها باید حداقل دارای درجات حفاظت زیر باشد:
الف - لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیط های مرطوب باید حداقل دارای درجه حفاظت ip۴۴ باشد (مقاوم در برابر ترشح آب)
ب- لوازم و تجهیزات مورد استفاده در محیط های تَر باید حداقل دارای درجه حفاظت ip۴۵ باشد (مقاوم در برابر آب تحت فشار)