بخشی از فیلم های آموزشی دوره +Server
فیلم آموزشی فارسی آشنایی با قابلیت ها و توانمدیهای سرور های Super Micro و کانفیگ RAID سخت افزاری آن


فیلم آموزشی فارسی آشنایی با اجزاء داخلی سرور های ASUS و کانفیگ RAID هاردهای SAS آن و همچنین نصب ESXi 6.7 بر روی آن