صحافی پایان نامه ( صحافی گالینگور فوری)
طبق روال چند سال اخیر نظام دانشگاهی کشوری، دانشجویان به منظور دریافت مدارک تحصیلیشان نیاز به ارائه پایان نامه خود به شکل صحافی شده به مرکز مربوطه دارند.
تجربه به ما نشان داده است که پیدا کردن مرکزی معتبر و با تجربه برای انجام فرآیند صحافی در تهران که قیمت منصفانه ای هم داشته باشد بسیار سخت است و هزینه ای که
توسط این مراکز دریافت می شود با توجه به خدماتی که ارائه می کنند بسیار بالاست. تکثیر کاران مفتخر است که با تکیه بر تجربه ی بسیار بالای خود در امر انجام خدمات
دانشجویی و انجام بیش از هزاران صحافی پایان نامه توانسته است نیاز های تمامی مخاطبانش را به بهتری شکل برطرف کند.
صحافی پایان نامه در این مرکز با ارقام زیر انجام می شود.( این لیست قیمت روزانه به روزرسانی می شود)