منظور از اجزاء بالابر، قطعات و بخش های مختلفی است که در ساخت یک بالابر هیدرولیکی مورد استفاده قرار می گیرد. هر یک از این بخش ها تعاریف مخصوص خود را داشته و جرییات بسیاری را دربر می گیرد. در این مبحث به توضیح مختصر در مورد این قطعات می پردازیم. ولی قبل از آن باید دسته بندی کلی بالابرها را مشخص سازیم. این ماشین های صنعتی به 2 نوع کلی ثابت و متحرک تقسیم می شوند که نوع قطعات آنها کمی با هم تفاوت دارد.
الف) ابتدا نوع متحرک که شامل قطعات زیادی به شرح زیر هستند :
1- بدنه یا شاسی اصلی دستگاه
2- سیستم هیدرولیک
3- چرخ های متحرک
ب) قطعات مورد استفاده در نوع ثابت :
1- بدنه
2- سیستم هیدرولیک
3- کابین