شرکت TAFE NSW هستید که در زمینه آموزش و پرورش بیش از 500000 نفر دانش آموز به صورت آنلاین یا روش های از راه دور در دانشگاه ها،محل کار و… مشغول به فعالیت است. عکس های معماری داخلی ذیل مربوط به دفتر کار آنها در سیدنی-کشور استرالیا می باشد که در سال 2018 مسئولیت طراحی و اجرای دکوراسیون محیط داخلی دفتر اداری خود را به شرکت طراحی داخلی IA Design سپردند.
تیم طراحی در دیزاین و چیدمان این محیط اداری از سبک مدرن و طراحی به صورت سالن باز با در نظر گرفتن قسمت هایی همچون اتاق جلسات، اتاق اجتماعات، فضاهای همکاری و تفریحی و… بهره بردن که نتیجه کار رضایت بخش بوده است.