برای استفاده باسکول آویز این مراحل ساده را اجرا کنید:
  1. جسم مورد وزن گیری باید دارای یک دسته یا اتصال ایمن برای بلند کردن باشد. اطمینان حاصل کنید که شیء شما متناسب با این توضیحات است یا مقررات به گونه ای تهیه شده است که شرایط مناسبی برای توزین از طریق مقیاس جرثقیل محیا باشد.
  2. جسم باید در یک سطح صاف قرار گیرد. با استفاده از قلاب باسکول می توانید سطح قرار گیری دستگاه و کالا را تنظیم نمایید. در نظر داشته باشید که قرار گرفتن اشتباه دستگاه در جرثقیل یا دیوار ممکن است وزن دقیق را به شما ارائه ندهد بنابراین نصب باسکول آویز یکی از مواردی است که باید به آن توجه زیادی داشته باشید.
  3. با استفاده از کنترل های جرثقیل جسم را بلند کنید.
  4. از دستگاه کنترل از راه دور برای نمایش صفحه نمایش مقیاس استفاده کنید و وزن را ردیابی کنید.
  5. پس از اتمام توزین، مقیاس جرثقیل به طور خودکار خاموش می شود تا عمر باتری را طولانی تر کند.